A program céljai

A PROGRAM CÉLJAI

A Safe Kid program célja szűkebb értelemben a minél jobb motoros képesség, sportteljesítmény elérése, tágabb értelemben viszont alapvetően a személyiség sokoldalú fejlesztése.

 • Célunk, hogy a gyermekeket, hogy sokféle élethelyzetet ismerjenek meg, és sokféle emberi viselkedéssel találkozzanak!
 • Bátorságra, kezdeményezőképességre oktatjuk őket. A bátorság megtanulható tulajdonság.
 • Célunk, hogy elhatározásaikat megvalósítsák, és megtanulják, hogy a félelem nem győzhet a cselekedeteinkben.

 • Az egymás iránti felelősségérzetüket alakítjuk ki! Olyan feladatokat adunk, melyek során az egymás elleni küzdelemben is védik társuk testi épségét.
 • Neveljük őket a konfliktusok kezelésére, az önfegyelemre, az agresszió feletti kontrollra!
 • Megtanítjuk őket a kudarcok, a vereségek elviselésére, a győzelmek sportszerű megélésére!
 • Szabálykövetésre tanítjuk őket. A szabályokat be kell betartaniuk és közben nagyon sokat ügyesednek:
  • – a motoros funkciók koordinálódnak;
  • – fejlődik a gyors reakcióképesség, a koncentráció;
  • – győzelemre törekvés, felfokozott érzelmi állapotban történő mozgásvégrehajtás jellemzi őket
  • – siker és kudarc kíséri tevékenységüket, melyeket megtanulnak kezelni
  • – értelmi, érzelmi, akarati fejlesztő hatás érvényesül a testi fejlesztő hatás mellett.
 • A Safek Kid Program nagy hangsúlyt helyez az erőszak-prevencióra. A diákok keretek és szabályok között élhetik ki a bennük rejlő küzdeni akarást.
 • Célunk, hogy fejlődjön a gyerekek problémamegoldó képessége. A küzdőjátékok, küzdősportok küzdelmei során alkalmazkodni kell a folyamatosan változó helyzetekhez. Az ellenfél viselkedését, mozgását, akcióit nyomon követve időkényszer alatt kell meghozni a lehető legjobb döntést a védekezést, támadást illetően.
 • A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok fejlesztése.
 • A test-test elleni küzdelemben a sportszerűség kialakítása
 • Az önvédelmi készség fejlesztése.
 • Alapvetően elsődleges cél, hogy a küzdelem által fejlődjenek (pszicho)motorikus képességeik, személyiségük pozitív irányba fejlődjön: magabiztosabbá, határozottabbá és talpraesettebbé váljanak.