A (pszicho)motorikus képesség

A (PSZICHO)MOTORIKUS KÉPESSÉG

A mozgáskultúránk alapelemeinek döntő többsége a születéstől 10-12 éves korig kialakul. Az ebben az időszakban végzett igényes fejlesztés adja a későbbi bonyolult mozgások alapjait. Az idegrendszer fejlődése és a mozgások szorosan összefüggenek egymással. Ebben az időszakban a mozgásnak az idegrendszer fejlődésére gyakorolt hatása óriási. Nem pusztán a mozgásos ügyesség megalapozása történik meg ebben a korban, hanem az egész személységet meghatározó képességeké ide értve az intellektuális képességeket is. Lényegében a mozgatórendszert célzó fejlesztés olyan pszichés funkciójavulást is előidéz, mely a későbbi gondolkodási képesség javulásában is megmutatkozik. A Safe Kid Program a fejlődő gyermek élettani, pszichológiai és pedagógiai jellemzőinek figyelembevételével lett kialakítva.

Napjainkban a gyermekek érdeklődése erősen csökkent a fizikai aktivitások iránt. Ez a tendencia megjelenik a romló fizikai teljesítményükben, tanulási problémáikban (diszlexia, diszkalkúlia, figyelemzavar), valamint egyre nő az elhízott gyermekek aránya is. A Safe Kid Program lehetőséget teremt, hogy a sikerélményeken keresztül a mozgást megszeresse a gyermek, a mozgásos cselekvések bekerüljenek a gyermek mindennapjába. Későbbiekben ez lesz az alapja annak, hogy szükségét érezze, hogy bármely sport vagy általánosságban a mozgás része legyen a felnőtt életének. Ez a hosszú távú lelki és testi egészségmegőrzés alapja.